Yleinen

Hoitotyö on paitsi psyykkisesti myös fyysisesti hyvin vaativaa työtä. Erilaiset hoitotyön ammattilaiset joutuvat päivittäin työssään muun muassa siirtelemään potilaita paikasta toiseen tai auttamaan heitä vaihtamaan asentoaan sängyssä. Tämä työ on tärkeää ja potilaiden viihtyvyyden ja inhimillisyyden kannalta välttämätöntä työtä. Hoitotyöntekijöille voi kuitenkin koitua tästä työhön kuuluvasta osa-alueesta haittaa – työergonomia voi kärsiä. Työn ergonomian jättäminen retuperälle voi aiheuttaa ikäviä seurauksia välillisesti koko yhteiskunnalle, mutta suurimmat haittaavat seuraukset sillä on yksittäiselle hoitotyöntekijälle.

Huonon työergonomian riskit hoitotyöntekijälle

Huono työergonomia voi pitkällä aikavälillä kostautua hoitotyöntekijälle esimerkiksi erilaisina kiputiloina tai lihasten jumiin menemisellä. Pitkällä juoksulla nämä esimerkiksi yksittäisissä nostotapahtumissa tapahtuneet toistuvat virheet voivat hoitamattomina johtaa jopa työkyvyn alentumiseen tai menettämiseen. Tämä voi puolestaan johtaa esimerkiksi taloudellisiin vaikeuksiin. Hyvän ergonomian merkitystä ei siis koskaan tule vähätellä, sillä ergonomia vaikuttaa laajasti myös muihin elämän osa-alueisiin.

Hoitotyön riskit työergonomialle

Työergonomia on hoitotyön ammattilaisten kohdalla koetuksella etenkin potilaan liikutteluun liittyvissä työtehtävissä. Perinteisesti Suomessa käytetty tapa liikuttaa potilasta on hoitajan tai hoitajien tekemä kainaloiden alta nostaminen. Hoitajien näkökulmasta tämä on hyvin kuormittava ja voimaa vaativa nostotapa, joka ei ole eduksi edes potilaalle. Erityisen kuormittavaa tämä on silloin, kun kyseessä on painava potilas tai potilas, joka ei itse kykene syystä tai toisesta osallistumaan nostoon millään tavalla.

Hoitotyö
Hoitotyö voi olla fyysisesti raskasta

Ylipäätään hoitotyöntekijöiden tulisikin pyrkiä välttämään käsillä tehtäviä nostoja, joissa vaaditaan paljon voimaa. Omaan nostoasentoon ja ylipäätään työskentelyasentoon tulisi myös kiinnittää erityistä huomiota etenkin nostojen ja liikuttelujen aikana.

Potilassiirtimistä apua työergonomiaan

Hoitotyön ergonomiaa voidaan koittaa parantaa erilaisten potilassiirtimien avulla. Potilassiirtimiä on tarjolla laaja kirjo ja kaikki niistä eivät sovellu kaikkiin tilanteisiin tai tehtäviin. Potilassiirrinten käyttöäkään ei siis pidä pitää itseisarvona, vaan niiden tehtävänä on aidosti auttaa niin potilasta kuin hoitajaakin siirtotapahtuman aikana. Hyväkään siirrin ei väärin käytettynä tuo juuri hyötyä. Työskentelyasentoon ja voimankäyttöön tulee myös potilassiirtimien käytön yhteydessä kiinnittää erityistä huomiota.

Potilassiirtimien kirjo

Potilassiirtimiä on saatavilla paljon erilaisia. Yhdenlaisia potilassiirtimiä ovat esimerkiksi niin kutsutut potilasnostimet. Nämä nostimet voidaan vielä jakaa niiden ominaisuuksien mukaan erilaisiin nostin tyyppeihin. Jotkut nostimet toimivat esimerkiksi katosta käsin, jotkut ovat lattialla liikuteltavia. Näissä molemmissa on omat hyvät ja huonot puolensa. Potilassiirtimet maksavat myös usein jonkin verran, joten niiden hankkimista kannattaa harkita tarkoin. Jos potilassiirtimen hankinta tuntuu tarpeelliselta, ei hankintaa kuitenkaan myöskään kannata lykätä. Oikein käytettynä laadukas potilassiirrin voi parantaa sekä hoitajan että potilaan elämänlaatua tuntuvasti. Keskeisessä asemassa on henkilökunnan kouluttaminen potilassiirtimien käyttöön.

Vaihtoehto potilassiirtimille

Varsinaisten potilassiirtimen lisäksi kannattaa kuitenkin miettiä myös edullisempien pienoisapuvälineiden hankintaa. Joskus pelkästään nämä välineet voivat riittää varsinaisten siirrinten sijasta ja näin säästää rahaa ja ohjata potilasta aktiivisempaan suuntaan. Monesti potilassiirrinten vaarana voikin olla potilaan passivoituminen. Kun potilassiirrin hoitaa kaiken liikkumiseen liittyvän, potilas voi menettää esimerkiksi käsivoimiaan entisestään.

Sairaalasänky
Modernit sängyt auttavat sairaanhoitajan työtä

Pienoisapuvälineisiin lukeutuvat esimerkiksi erilaiset tukea antavat kahvat ja tuet, joiden tarkoitus on tehdä potilaan omatoiminen liikkuminen helpommaksi. Monesti esimerkiksi vanhat ihmiset voivat liikkua huomattavasti tehokkaammin, jos saavat tukea jostakin. Esimerkiksi vessanpöntöltä nouseminen voi ilman tukikahvoja olla mahdotonta, mutta tukikahvojen kanssa onnistua helpostikin. Pienoisapuvälineisiin kuuluvat esimerkiksi myös liukuesteet. Sängystä ylös nouseminen on huomattavasti helpompaa, jos sukat eivät luista liukkaalla lattialla. Liukuesteiden avulla voidaan ehkäistä vahinkoja ja myös rohkaista potilaita liikkumaan minimoimalla liukastumisen riskit.

Potilassiirtimistä saatavat hyödyt ovat siis aina riippuvaisia paitsi niiden sopivuudesta kyseiseen tapahtumaan kuin siitä, miten niitä osataan hoitohenkilökunnan puolelta hyödyntää.

Yleinen

Terveet elämäntavat eivät ole pelkästään liikunta ja hyvä ruokavalio. Ne ovat kuitenkin ne tärkeimmät. Päihteiden runsas käyttö ja tupakointi ovat terveellisen elämäntavan vastakohtia. Myös suun terveydestä on tärkeää huolehtia ja välillä käydä tarkastuttamassa että kaikki on hyvin. Myös muun kehon terveyden tarkastuskäynnit ovat tärkeitä, jotta tietää elää itselle terveellisellä tavalla.

Liikunta

Liikuntaa

Luonnossa liikkuminen on yksi parhaista tavoista edistää terveyttäsi

Liikunta ja oikeanlainen liikkuminen on hyvin tärkeää, jos haluaa pysyä terveenä. Liikunta on hyvää mielelle ja poistaa stressiä. Se voi myös estää sairaaksi tulemista ja sen avulla mahdollinen liian korkea verenpaine laskee. Liikunta ehkäisee monien tautien puhkeamista esimerkiksi aikuisiän diabeteksen ja sydän- ja verisuonisairauksia. Liikuntaa pitää harrastaa säännöllisesti, jotta sillä saa ylläpidettyä terveyttä.

Ravinto

Kun liikkuu tarpeeksi, voi syödä enemmän lihomatta. Ei kuitenkaan kannata syödä mitä tahansa. Terveellisesti syöminen ei ole mitään helppoa. Aina tulee jotain uutta tietoa mitä pitäisi syödä ja mikä ei ole terveellistä ravintoa. Kuitenkin kun syö paljon eri kasviksia ja hedelmiä sekä paljon kuituja ei voi mennä valinnassa pieleen. Sanotaan myös että punaisen lihan syöminen ei ole terveellistä. Kannattaa muistaa kuitenkin että mikään ei ole terveellistä jos sitä syö liikaa tai liian usein. Monipuolinen syöminen on tärkeää.

Säännölliset terveystarkastus- ja hammaslääkärikäynnit

Jos ei koskaan käy lääkärissä ei voi tietää onko täysin terve. Liikunta ja terveellinen ravinto ei aina tarkoita että pysyisi terveenä. Suvussa voi olla vaikka verenpainetaudin rasite ja joutuu aloittamaan lääkkeen syönnin kaikista terveellisistä elämäntavoista huolimatta. Terveyden kannalta on tällöin parempi syödä lääkettä kuin antaa verenpaineen olla koholla. Samalla tavalla vaikka huolehtisi kuinka hyvin suun puhtaudesta niin välillä pitää käydä hammastarkastuksessa. Huonosti hoidettu suu on riski myös yleisterveydelle ja voi aiheuttaa jopa sydän- ja verisuonitauteja. Jos suu on tulehtunut, sen epäillään lisäävän jopa aivoinfarktin, aivoverenkiertohäiriöiden ja aivoverenvuodon riskiä.

Päihteet ja tupakka

Päihteiden liikakäyttö ja tupakointi ovat erittäin vaarallisia terveydelle. Jos haluaa elää terveellisesti, niin tupakoida ei kannata ollenkaan ja alkoholia pitää ottaa vain kohtuullisesti. On vaikea määritellä mikä määrä alkoholia on kohtuullista. On todettu että punaviini on hyväksi sydämelle, kun sitä juo lasillisen päivässä. Oluttakin pidetään välillä terveellisenä, koska siinä on esimerkiksi viljaa ja B-vitamiinia. Näitä saa kyllä muustakin kuin oluesta, joten ei ole tarpeellista juoda tämän takia olutta joka päivä.

Lepo ja uni
Nukutko riittävän hyvin?

Unettomuus

Liikunnan puute aiheuttaa unettomuutta. Alkoholin nauttiminen aiheuttaa unettomuutta. Raskas ruoka aiheuttaa unettomuutta. Unettomuus ei ole terveellistä vaikka liikkuisi ja söisikin terveellisesti. Se aiheuttaa sekä fyysisiä että psyykkisiä oireita. Pelkästään nukkuminen ei riitä vaan unenlaadun pitää olla hyvää. Hyvä sänky ja tyyny sekä peitto auttavat nukkumaan hyvin. Lapsilla taas apuvälineet kuten unipussit parantavat unen laatua. Makuuhuoneen ilmanlaatu ja vähän matalampi lämpötila kuin muissa huoneissa auttaa myös. Joskus nämä yhdistettynä terveellisiin elämäntapoihinkaan ei auta vaan kannattaa käydä juttelemassa tästä lääkärin kanssa. Lääkäri voi auttaa selvittämään miksi ei saa unta tai on nukkumisesta huolimatta väsynyt.

Mielenterveys

Kaikki epäterveelliset elämäntavat voivat vaikuttaa epäsuotuisasti mielenterveysteen. Mielenterveyttä voi parantaa myös monella muulla tavalla. Ystävien tapaaminen saa usein paremman mielen ja jokin mukava harrastus. Elämässä ei siis kannata pelkästään käydä töissä, syödä ja nukkua. Mielen terveenä pysyminen on myös tärkeää. Jos masentuu, niin helposti sairastuu myös muihin sairauksiin. Terveelliset elämäntavat ovat siis liikunta, oikea ruokavalio, riittävä uni, mielekäs tekeminen ja tupakoimattomuus sekä säännölliset terveystarkastukset. Kannattaa myös muistaa kohtuus kaikessa. Liika liikkuminen tai nukkuminen ei nekään ole terveellistä.

Arki, Koti, Rentoutuminen, Terveys

Kun mietitään, mistä kaikista meidän teveys oikein koostuu, niin normaali arki on se kaiken kivijalka ja perusta. Kun voimme arjessa hyvin, kehommekin huomaa sen ja sairaudet tulevat paljon harvemmin. Kannattaakin siis muistaa hemmotella ja palkita itseäsi riittävästi, ettei stressi ja muut arjen vaikeuttajat pääse iskemään liian kovasti!

Näin voit palkita itsesi arjen onnistumisissa

Arjessa on paljon haasteita ja niiden onnistumisessa voi palkita itsensä. Arjen onnistuminen vaatii usein aikatauluttamista ja fyysistä jaksamista. Joidenkin mielestä arjesta selviytyminen tarkoittaa siistiä kotia ja toiset taas sitä että saa käytyä harrastuksissa. Moni tekee tämän työpäivää ennen tai sen jälkeen. Jos on vaikka kotona kotoäitinä tai – isänä pienten lasten kanssa niin kodin siistinä pitäminen ei ole helppoa. On tärkeää että arjen onnistumisista palkitsee joskus itsensä, jotta jaksaa taas ahertaa arjen läpi. Voi palkita itsensä heti onnistumisen jälkeen tai viikonloppuna tai loma-aikana.

Siivous

Jos pitää siististä kodista niin pitää siivota. Tässä tapauksessa tuskin haluaa että vain viikonloppuisin siivoaa ja on siistiä vaan on oltava aikaa siivoamiseen myös arkena. Arkena siivoamiseen ei tunnu olevan tarpeeksi aikaa ja jos siihen kykenee niin jää viikonlopuksi vähemmän siivoamista. Tämäkin siis on jo palkinto itselle, ettei viikonloppu suju vain siivoamisen merkeissä. Siivouksen jälkeen voi myös palkita itsensä katsomalla lempisarjaansa ja syömällä palan suklaata.

Harrastus

Virkistäytymistä liikunnalla
Monet käyvät pelaamassa esimerkiksi salibandya työpäivän päätteeksi

Monet harrastavat paljon ja heidän lapsillaan on useita harrastuksia. Lapsien kuljettaminen harrastuksiin on monen vanhemman arkea. Joskus joutuu tekemään tarkan kalenterin siitä missä pitää olla milloinkin harrastamassa. Kuulostaa aika rankalta. Mutta jos pääsee myös itse omaan harrastukseen lasten harrastusten lisäksi, eikö tämä ole jo itselle mukava palkinto?

Askare

Jotain askareita voi suunnitella tekevänsä pitkään. Se voi olla vaikka jokin tilkkutyö tai korjauskohde kotona. Nämä toki voi tehdä lomapäivänäkin tai viikonloppuna. Mutta jos nämä saa tehtyä arkena, niin niihin ei tarvitse kuluttaa silloin aikaa. Sitten vaikka viikonloppuna palkita itsensä ja tehdä jotain mukavaa.

Työ

Työnteko on tietysti yksi arjen tärkeä osa. Kun työpäivä sujuu hyvin niin siitä saa hyvän mielen. Muuta palkintoa hyvän mielen lisäksi ei välttämättä tarvitsekaan. Jos työpäivä on ollut raskas niin itsensä voi palkita jollain rentoutumisella. Fyysisesti rankan työpäivän jälkeen on mukava maata sohvalla ja katsoa televisiota. Rankan ajatusta vaativan työpäivän jälkeen voi olla mukavaa käydä mieluisassa harrastuksessa nollamassa ajatukset. Monet tekevät istumistyötä ja on mukavaa käydä työpäivän jälkeen jossain liikuntaharrastuksessa.

Millä kaikella voi palkita itsensä?

Se millä palkitsee itsensä arjen onnistumisella. on tietysti jotain mistä itse pitää. Jos tykkää matkustamisesta voi tehdä mukavan reissun lomalla tai viikonloppuna. Arkena on myös kiva ajatella lähestyvää reissua. Matkan suunnittelu on myös mukavaa ja palkitsevaa. Se saa hyvän mielen jos on alakuloinen olo esimerkiksi maanantaina pitkän rankan työviikon alussa.

Äiti sekä lapsi
Ruoanlaittohetki lapsen kanssa voi olla palkinto itsessään

Jos tykkää syödä hyvin niin monet palkitsevat itsensä arjen jälkeen hyvällä ruualla. Voi tehdä itse jotain parempaa arkiruuasta poikkeavaa tai käydä ravintolassa syömässä. Toki hyvä ruoka arjen keskelläkin on mukava palkinto. Sen tekeminenkin voi olla joistakin mukavaa ja rentouttavaa.

Arjen onnistumisesta voi palkita itsensä myös ostoksella. Jos on vaikka saanut työssään valmiiksi jonkin merkittävän jutun tai saanut palkankorotuksen niin silloin hyvä idea palkita itsensä ja ostaa jo pitkään haluama kallis tuote. Ja palkinnot kannattaa pitää sellaisina, että tulet muistamaan ne aina ja syyn, miksi olet ansainnut sen! Mietitään, että haluat palkita itsesi uudella vaatekerralla. Haluatko palkita itsesi samanlaisella kokonaisuudella, mitä normaalistikin ostaisit? Vai kokeilisitko jotain uutta, vaikkapa pin up vaatteita, joita ehkä käyttäisit harvemmin, mutta aina kun käyttäisit niitä, muistaisit miksi sinulla on sen kaltaisia vaatteita!

Oma aika tai yhteinen aika perheen kanssa on myös hyvä palkinto arjessa. Kun on ollut ahkerana niin jää aikaa muuhunkin kuin askareisiin. Ehtii tehdä jotain mukavaa: käydä yksin kävelyllä tai katsoa elokuvaa yhdessä perheen kanssa popcornien kera. Tapoja ja syitä palkita itsensä arjen askareista on yhtä paljon kuin niiden tekijöitä ja saajia. Varsinkin meille suomalaisille sauna on usein mukava palkinto arjen onnistumisesta.

Apu, Ergonomia, Työpaikka

 

Työergonomia
Työskenteletkö ergonomisessa asennossa?

Tuntuuko, että selkäsi kipeytyy työtuolissasi tai tuntuuko istuminen ylipäätään epämukavalta? Nämä oireet voivat kieliä puutteista työergonomiassa. Tässä artikkelissa esittelemme viisi vinkkiä, joiden avulla työergonomian parantaminen käy helposti. Työergonomia on asia, joka työpaikan esimiehen tulee mahdollistaa riittävän laadukkailla välineillä, mutta josta työntekijän itsensä on pidettävä huolta.

 

Vinkki 1: Laadukkaat välineet voivat vähentää työterveyskäyntejä

Hyvän työergonomian edellytyksenä ovat laadukkaat työvälineet. Näyttöpäätetyöskentelyssä hyvän tuolin ja työpöydän lisäksi huomiota tulee kiinnittää esimerkiksi myös näppäimistöön, tietokoneen näyttöön ja hiireen. Tökkivä hiiri tai sumea näyttö lisäävät nimittäin turhaan työntekijän rasitusta työssään. Laadukkaiden työvälineitä ostaminen voi työnantajan näkökulmasta tuntua suurelta sijoitukselta, mutta pitkällä aikavälillä nämä investoinnit maksavat itsensä takaisin, sillä kun työntekijän työasento ja muut työergonomiaan liittyvät asiat ovat kunnossa, ei näistä seikoista johtuvia lääkärikäyntejä ja sairaslomiakaan juuri kerry. Työpaikan työergonomiaan panostus onkin pitkän aikavälin sijoitus, joka maksaa kyllä itsensä takaisin.

 

Vinkki 2: Pylly ylös penkistä!

Toimiston ergonomia
Toimiston väki voi harrastaa taukojumppaa yhdessä

Liika istuminen on yhteiskunnassa yleinen ongelma, johon on alettu viime vuosina kiinnittää yhä enenevissä määrin huomiota. Monissa ammateissa istumista tulee työpäivän aikana tuhottoman paljon. Työpäivän päätteeksi istuminen jatkuu kotona television edessä. Yhä suurempi osa töistä tehdään nykyään tietokoneella, joten helpoimmalta vaihtoehdolta tuntuu usein koko päivän jatkuva paikallaan istuminen. Vaihtoehtoja kuitenkin löytyy ja useat työnantajat ovatkin alkaneet investoida säädettäviin pöytiin, jotka mahdollistavat seisaaltaan työskentelyn. Tutkimukset ovat muun muassa osoittaneet, että seisominen kuluttaa istumiseen verrattuna jopa yli 10 prosenttia enemmän energiaa ja esimerkiksi verensokeriarvot parantuvat. Lisäksi seisaaltaan työskentely voi vähentää merkittävästi liiasta istumisesta aiheutuvia esimerkiksi selkä- ja niskakipuja.

 

Vinkki 3: Järjestä työpisteesi oikein

 

Jos teet työtä, jossa joudut työskentelemään näyttöpäätteellä, sinun kannattaa kiinnittää erityistä huomiota myös työpisteesi asetteluun. Ensinnäkin on tärkeää huomioida tietokoneen näytön korkeus ja etäisyys. Näyttö tulee sijoittaa siten, että sinun on helppo nähdä näytölle. Sinun ei pitäisi joutua siristämään silmiä nähdäksesi, mutta näyttö ei saisi myöskään olla niin lähellä, että silmäsi kipeytyvät. Kiinnitä huomiota myös näytön kirkkauteen! Työpöydän pitäisi taasen olla korkeudeltaan sellainen, että kyynärvartesi asettuvat vaakatasoon pöydän kanssa. Jalkoja ei kannata pitää ristikkäin, vaan molemmat jalat tukevasti lattiassa kiinni on ehdottomasti paras vaihtoehto työasennoksi. Kaikkien työhön tarvittavien välineiden kuten esimerkiksi hiiren tulee olla helposti ulottuvillasi. Turhasta kurottelusta tai vaikeasta työasennosta voi nimittäin koitua vakavaakin haittaa, joka voi vaatia esimerkiksi fysioterapeutin luona käymistä.

 

Vinkki 4: Jumppaa kivut pois

Näyttöpäätetyötä tekevän on hyvä harrastaa pitkin työpäivää taukojumppaa. Taukojumppa sana voi monen korvaa kuulostaa vaivalloiselle, mutta todellisuudesta kyse on helposta pienestä tauosta, joka sisältää muutamia kehoa vetreyttäviä liikkeitä. Näillä liikkeillä voidaan tehokkaasti ehkäistä esimerkiksi selkä- ja niskakipuja. Taukojumppaa olisi hyvä harrastaa useampaan otteeseen työpäivän aikana. Tuottaakseen hyötyä taukojumpan ei tarvitse olla kestoltaan kuin joitakin minuutteja – arvokasta työaikaa taukojumppaan ei siis juuri tuhlaannu! Tehokkaita taukojumppaan sisällytettäviä liikkeitä voivat olla esimerkiksi hartioiden eteen ja taakse pyörittely tai hartioiden nosto korviin ja pudotus sitten alas. Taukojumpan ajaksi kannattaa nousta seisomaan, sillä näin aktivoit myös kehosi suuria lihasryhmiä.

 

 

Vinkki 5: Tarkkaile asentoasi – työergonomia on myös sinun vastuullasi!

Lopulta työergonomiassa paljon jää myös työntekijän itsensä vastuulle. Laadukkaat tuolit tai säädettävät työpöydät eivät auta huonon työergonomian korjaamisessa, jos työntekijä itse ei kiinnitä huomiota oikeaan työasentoon. Tuolin selälle täydellisesti muotoillusta selkänojasta ei ole juuri hyötyä, jos siihen ei nojata, vaan työskennellään selkä kumarassa. Ja satulatuolin ominaisuudet eivät pääse arvoonsa, jos sen päällä röhnötetään. Työnantajan vastuulla on siis laadukkaiden kalusteiden ja näyttöpäätteiden ynnä muun hankkiminen. Nämä toimivat hyvän työergonomian mahdollistajina. Työntekijän vastuulle jää puolestaan näiden välineiden käyttö siten, että ne tukevat hänen omaa työergonomiaansa. Esimerkiksi työntekijän vastuulle jää tuolin säätäminen juuri itselle sopivalle korkeudelle.

Yleinen

Moni voisi ajatella, että sijoitusasunnot tai osakkeet ovat paras sijoitus. Oikeasti asia ei kuitenkaan näin ole, vaan oma henkilökohtainen terveytesi on se kaikista arvokkain asia!

Kun pysyy terveenä, ovat mahdollisuudet parempaan tulevaisuuteen. Terveyteen kannattaa sijoittaa eli harrastaa liikuntaa ja syödä terveellisesti. On myös monia muita keinoja harrastaa terveellistä elämää. Terveelliset elämäntavat nuorena vähentävät sairauksia vanhana.

Liikunta 

Kun liikkuu nuorena tarpeeksi ja pysyy normaalipainoisena, hyödyt näkyvät vielä vanhanakin. Liikunnalla saa ehkäistyä monia sairauksia. Sen avulla voi ehkäistä erilaisia kansansairauksia esimerkiksi

Jooga
Jooga parantaa mieltä ja kehoa

sepelvaltimotautia, korkeaa verenpainetta, diabetesta ja osteoporoosia. Liikunnasta saa myös hyvän mielen ja se ehkäisee mielenterveysongelmia.

Muut elintavat

Kun syö terveellisesti ja pitää kiinni säännöllisistä ruoka-ajoista niin nekin vaikuttavat hyvin paljon terveyteen. Usein se näkyy vasta vuosien päästä, kun esimerkiksi kolesteroliarvot tai verenpaine ovat koholla huonojen rasvojen ja suolaisen ruuan syömisestä. Epäterveellisen ravinnon aiheuttamat haitat syntyvät hitaasti jopa vuosien ja vuosikymmenien kuluessa. Siksi on tärkeää huolehtia niistä jo nuorena. Terveellinen syöminen tarkoittaa puolta kiloa kasviksia ja hedelmiä päivässä, pehmeiden rasvojen suosimista, vähäsuolaisia ruokia ja kuitujen syömistä sekä punaisen lihan vähentämistä ruokavaliosta.

Terveellinen elämä
Elätkö tarpeeksi terveellisesti?

Kaikki tietävät että tupakointi, alkoholi ja huumeet ovat terveydelle haitallisia. Ne myös vanhentavat ja kukapa haluaisi näyttää vanhana vieläkin vanhemmalta kuin on. Kannattaa muistaa että tupakointi on passiivisenakin vaarallista hengittää. Alkoholia ohjeistetaan käyttämään vain kohtuullisesti ja se aiheuttaa myös onnettomuuksia ja mielenterveysongelmia. Liika alkoholin käyttö aiheuttaa myös salakavalia asioita, jotka huomaa usein vasta vuosien päästä. Jo yksi alkoholijuoma päivässä voi nostaa rintasyöpäriskiä. Runsas alkoholin käyttö on eräs suurimmista syistä haimatulehdukseen, ja myös haimasyövän aiheuttaja. Liika alkoholin käyttö kasvattaa maksan rasvamäärää, joten riskinä on saada maksakirroosi. Se on vakava maksan toimintahäiriö, jossa maksasolut eivät enää kykene uusiutumaan. Lopulta maksan toiminta voi loppua kokonaan. Jo keskinkertainen alkoholinkulutus voi ajan myötä edesauttaa Alzheimerin taudin tai dementian puhkeamista.

Nukkuakin voi liikaa tai liian vähän. Kumpikin näistä ovat yhteydessä suurempaan sepelvaltimotautien ja aivohalvauksen riskiin tulevaisuudessa. Ne aiheuttavat myös aikuisiän diabetesta ja liika lihavuutta. Sydän- ja verisuonitaudit ovat myös yhteydessä riittämättömiin tai liian pitkiin yöuniin. Unenlaatua voi parantaa ostamalla hyvän patjan ja niskaa kunnolla tukevan tyynyn. Kun saa nukuttua hyvin, niin todennäköisesti tulee nukuttua juuri sopiva määrä.

Terve suu terveessä ruumiissa

Hampaiden oikeanlainen pesu ja suun terveydestä huolehtiminen on myös tärkeää terveyden kannalta. Hammaslääkärissä kannattaa käydä säännöllisesti. Tällä tavalla saa ehkäistyä tulevaisuudessa muuan muassa hampaiden reikiintymistä, ientulehduksia, hammaskipuja sekä suun limakalvo-ongelmia. Huonosti hoidettu suu on riski myös yleisterveydelle ja voi aiheuttaa jopa sydän- ja verisuonitauteja. Jos suu on tulehtunut, sen epäillään lisäävän jopa aivoinfarktin, aivoverenkiertohäiriöiden ja aivoverenvuodon riskiä.

Ammattitaudit ja työperäiset sairaudet

Hyvä ergonomia ja meluvammat

Nykypäivänä moni työ liittyy näyttöpäätetyöskentelyyn. Se voi aiheuttaa vähitellen monia oireita. Jos ei esimerkiksi huolehti että oma työpiste on ergonominen niin voi ilmaantua niska-, hartia ja selkäoireita. Tärkeää olisi myös pitää työpäivänä taukoja säännöllisesti eikä istua kerralla liian pitkään. Myös liikunta ja venyttely auttavat ongelmien ehkäisyssä.

Ikääntyminen vaikuttaa ihmisen kaikkiin järjestelmiin eli myös kuuloon. Kuulo heikkenee usein ikääntyessä ilman merkittävää syytä, mutta voi johtua myös vammasta. Meluvammoja aiheutuu monissa töissä, mutta myös harrastuksissa esimerkiksi ammunnassa ja konserteissa. Meluvammoja voi ehkäistä käyttämällä oikeanlaisia kuulosuojaimia tai jos mahdollista niin pysymällä pois kovien äänien äärestä. Kuulovauriosta voi aiheutua tinnitus, joka on korvien soimista, vinkunaa, suhinaa ym. kuuloaistimuksia. Pitkään tai pysyvästi jatkuessaan se on erittäin kiusallinen vaiva ja se voi estää työnteon ja normaalin elämän jopa kokonaan.

Kun elää terveellistä elämää, sijoittaa tulevaisuuteen. Useat ongelmat ilmenevät vasta vuosien päästä, joten on tärkeää huolehtia terveellisistä elintavoista aina.

Yleinen

Hampaiden hoitaminen saattaa olla joillekkin aikuisillekkin vaikea saada normaaliksi tavaksi. Mutta välillä pelkkä harjauskaan ei riitä ehkäisemään kaikkia reikiä, sekä likaa. On myös olemassa pieniä kikkoja takaamaan hampaiden hohtavuuden, jotka pystyt tekemään kotona sekä pienillä arjen valinnoilla.

Erilaisia hammasharjoja
Millaista hammasharjaa sinä käytät?

Pese huolella
Hampaiden pesuun kannattaa käyttää aikaa. Vähintään hampaita kannattaisi harjata 2-3 minuuttia, käyttäen fluoria sisältävää hammastahnaa. Pesu kannattaa myös tehdä huolellisesti ja oikein. Käytä pehmeää hammasharjaa ja ole hellävarainen, ettet ärsytä ikeniäsi. Harjaa hampaat järjestelmällisesti edeten takaa eteenpäin. Harjan tulisi olla vinossa kulmassa ienreunaa vasten, että se koskettaa hampaita sekä ikeniä. Ikenen reuna on tärkein puhdistettava kohta harjauksessa. Älä pese hampaitasi heti ruokailun jälkeen, sillä se vaurioittaa hammasta. Harjaa myös kieli, sillä kieli imee paljon värjääviä aineita, ja vaikka pesisit hampaasi kunnolla, ilman kunnollista kielen pesua altistuu hampaasi värjäymille.

Käytä hammaslankaa
Hammaslangan käyttö unohtuu helposti, mutta on tärkeä osa hampaiden hoitoa ja harjausta. Lankauksesta pitäisi tehdä jokapäiväinen rutiini. Hammasvälejä ei saa puhtaaksi pelkällä harjalla. Hammaslanka poistaa tehokkaasti plakkia hampaiden välistä. Hammaslankaa on saatavilla eri makuisina ja muotoisina. Kysy hammaslääkäriltäsi mikä sinulle voisi olla paras vaihtoehto.

Hammaslanka
Hammaslankaa kannattaa käyttää

Suuvesi
Hampaiden harjauksen, ja hammaslangan käytön jälkeen on hyvä purskuttaa suu vielä suuvedellä. Suuvesi antaa lisä suojaa hampaille. Lue kaupassa miten suuvesi vaikuttaa, sillä niitä valmistetaan moneen käyttöön. Suuvettä voi käyttää myös ruokailun jälkeen, varsinkin jos se sisältää fluoria. Jos tilapäisesti et pysty pesemään hampaitasi, käytä suuvettä, jotta saat suun edes jotenkin puhdistettua.

Vältä värjääviä juomia ja ruokia
On olemassa paljon hampaita värjääviä juomia ja ruokia. Varsinkin vahingoittuneet hampaat tummenevat helpommin. Värjääviä juomia ovat esimerkiksi kahvi, tee ja punaviini. Makeat ja happamat juomat siis värjäävät hammasta eniten. Ruoista pahimmiten värjääviä ovat punajuuri sekä salmiakki ja mustikka. Kahvia ja teetä ei siis kannata litkiä pitkin päivää, varsinkin jos hampaasi ovat valmiiksi vaurioituneet.

Välttele valkaisuja
Hampaiden valkaisut eivät tee hyvää hampaille. Hammaslääkärissä se on hieman turvallisempaa, mutta pidä hampaasi valkoisena pelkästään harjaamalla ja hoitamalla ne oikein. Jos kuitenkin haluat tehdä hampaiden valkaisun, tee se hammaslääkärissä tuvallisesti. Kotivalkaisu aineet saattavat olla vaarallisen vahvoja, varsinkin ulkomailta tilatut tuotteet, jotka saattavat sisältää peroksidia tai on valmistettu täysin ilman viranomaisten valvontaa. Jätä myös koti ”kikat” väliin. Älä siis harjaa hampaitasi suolalla ja ruokasoodalla, sillä se vain vaurioittaa hammasta. Jos välttämättä haluat kuitenkin valkaista hampaitasi, suosittelemme pääkaupunkiseudulle suuntaamista. Helsingissä hampaiden valkaisua tarjoaa useat taitavat yritykset, joihin uskaltaa luottaa. Muista kuitenkin kohtuus tässä!

Käytä sähköhammasharjaa
Sähköhammasharja on huomattavasti tehokkaampi kuin käsikäyttöinen hammasharja. Sähköhammasharjalla pääset ahtaampiin paikkoihin helpommin ja se poistaa plakkia enemmän kuin tavallinen hammasharja. Käytä sähköhammasharjassakin pehmeää päätä, ja harjaa hampaasi tavalliseen tapaan, huolellisesti ja aloittaen järjestelmällisesti takahampaista. Sähköhammasharjoissa on myös ajastimet, jotta tiedät kuinka pitkään olet harjannut.

Käytä xylitoli purukumia
Päivisin, esimerkiksi aterian jälkeen, on hyvä laittaa suuhun xylitoli purukumi tai pastilli. Purukumin tai pastillin syöminen aterian jälkeen neutralisoi happohyökkäyksen. Lisäksi purukumin tai pastillin syöminen saattaa heikentää makeanhimoa, joka taas säästää hampaitasi. Purukumin pureskelu puhdistaa myös hampaiden pintoja.

Apu, Aurinko, D-vitamiini

Suomessa suositeltu D-vitamiinin saantimäärä on päivässä 10 mikrogrammaa. Valitettavasti Suomessa D-vitamiini puutokset ovat todella yleisiä, sillä auringon valoa on todella vähäisesti. Siksi on tärkeää, että huolehtii että saa D-vitamiinia riittävästi ravinnosta ja mahdollisesti turvautua lisäravinteisiin. D-vitamiinilla on myös suuria terveysvaikutuksia. D-vitamiini mm. Vaikuttaa ihmisen aivojen toimintaan, estää luiden haurastumista, estää tuberkuloosia ja influenssaa sekä saattaa vähentää verenpainetta. D-vitamiini myös edistää henkistä vireys tilaasi. D-vitamiinin saanti on tärkeää varsinkin lapsena, sillä se edistää luuston kasvua. Jos D-vitamiinin saanti jää lapsena vähäiseksi, on vaarana heikot luut ja murtumat. Lapsen D-vitamiinin saantia pitäisi tarkkailla pidempään kuin suositus sanoo, eli 2-3 vuotiaaksi, sillä lapsi kasvaa vielä siitäkin.

Jos D-vitamiinin saantisi on puutteellista, vaikuttaa se terveyteen huomattavasti. Puutteellinen D-vitamiinin saanti aiheuttaa riisitautia varsinkin lapsilla, joka aiheuttaa vaikeita luustosairauksia. Aikuisilla D-vitamiinin puute edistää osteoporoosia, ja jos lapsena D-vitamiinin saanti on jäänyt vähäiseksi, on suurempi riski sairastua osteoporoosiin. Vähäinen D-vitamiinin saanti myös lisää riskiä sairastua diabetekseen, sillä D-vitamiini vaikuttaa insuliinin eritykseen. D-vitamiinin puutos saattaa myös aiheuttaa masennusta, varsinkin vanhemmalla iällä, siksi vanhusten on tärkeää saada D-vitamiinia riittävästi. D-vitamiinin puutokset lisäävät myös riskiä sairastua sydäntauteihin, MS-tautiin sekä nivelreumaan. Myös runsas alkoholin käyttö vaikuttaa D-vitamiinin puutoksiin, sillä alkoholi lisää D-vitamiinin eritystä sappeen. D-vitamiini myös vähentää joidenkin syöpien riskiä, esimerkiksi rintasyövän, eturauhassyövän sekä paksusuolisyövän. Raskaana ollessaan pitäisi huolehtia, että syö runsaasti D-vitamiinia, joka vähentää raskauteen liittyviä ongelmia. Onneksi D-vitamiinia tutkitaan koko ajan enemmän ja enemmän että sitä saataisiin hyödynnettyä enemmän. Näillä vinkeillä varmistat että et joudu kärsimään D-vitamiinin puutoksesta.

1.Syö paljon rasvaista kalaa, kuten lohta.
Rasvainen kala, sekä kalaöljy sisältävät runsaasti D-vitamiinia. Perinteisesti suomalaiset saavat jopa 90% D-vitamiinin saannista pelkästään kalasta. Kala on myös helppo ja herkullinen ateria. Lohessa on paljon D-vitamiinia, jopa 10-20 mikrogrammaa 120 grammaa kohden. Muissa suomalaisissa kaloissa kuten ahven tai kuha sisältävät noin 0.5-25 mikrogrammaa 120 grammaa kohden. Myös kalan pyynti paikka vaikuttaa D-vitamiini pitoisuuteen, merestä ja isoista järvistä pyydetyt kalat sisältävät huomattavasti enemmän D-vitamiinia.

2.Käytä maitovalmisteita sekä syö kananmunaa
Maitovalmisteissa sekä kananmunassa on myös runsaasti D-vitamiinia. Näitä ruoka-aineita voi olla helpompi syödä, jos ei jostain syystä syö kalaa. Näillä tuotteilla on myös hyvä täydentää kalasta saatua d-vitamiinia. Joihinkin maitovalmisteisiin D-vitamiinia on lisätty, mutta kananmunassa sitä on noin 1.3 mikrogrammaa 60 grammaa kohden.

3.Nauti kesällä auringosta
Varsinkin aurinkoisena päivänä, keskipäivän aikaan kannattaa oleilla auringossa. Silloin UVB-säteily on suurimmillaan. Mutta mitenkäs sitten talvella? Silloin sinun kannattaa suunnata ulkomaille. Yksi todella suosittu matkakohde on Espanja, josta itseasiassa moni suomalainen ostaa itselleen asunnon. Kun tarpeeksi jaksaa katsella Espanjan myytäviä asuntoja, niin sieltä varmasti löytyy jokaiselle oma vaihtoehto!

4.Syö D-vitamiinilisiä
Vitamiinilisät turvaavat D-vitamiinin saantisi, jos jostain syystä et sitä saa tarpeeksi ravinnosta. Vitamiinilisiä kannattaa myös syödä, vaikka söisitkin kalaa sekä maitovalmisteita viikottain. Se tasoittaa ja turvaa D-vitamiinin saantiasi.

5.Osta tuotteita, joihin on lisätty D-vitamiinia, kuten levitteet
Joihinkin margariineihin ja kevytlevitteisiin lisätään D-vitamiinia. Näitä tuotteita kannattaa suosia. Myös lasten velleihin lisätään D-vitamiinia.

6.Suosi broileria ja sieniä! Broileri sisältää paljon enemmän D-vitamiinia, kuin esimerkiksi punainen liha sekä muut lihatuotteet. Metsäsienissä on myös D-vitamiinia, varsinkin kanttarelleissä ja suppilovahveroissa on runsaasti D2 vitamiinia.

Näillä vinkeillä varmistat D-vitamiinin saantisi, eikä puutostila iske! Vielä Prisma studion juttu aiheeseen liittyen:

 

Lähteet:

Wikipedia

Neuroliitto

Terveyskirjasto

RKTL

Koti, Kuulovauriot, Melu, Työpaikka, Vinkit, Yleinen

Huonon kuulon todettu mm. heikentävän sosiaalista aktiivisuutta, ja lisäksi siitä voi olla ihmiselle itselleen harmia, jos ei kunnolla kuule tai saa selvää muiden puheesta.

Joku saattaisi humoristisesti todeta, että parhaita keinoja välttää kuulovaurio olisi olla hakeutumatta parisuhteeseen. Tällöin kuulo ei pääse heikkenemään kumppanin jatkuvasta valituksesta ja huudosta. Tosiasiassa kuulo heikkenee meillä kaikilla iän myötä, mutta heikkenemisvauhtiin vaikuttavat hyvin paljon yksilölliset ominaisuudet ja perimä, jotka ovat tahdosta riippumattomia tekijöitä. Sen sijaan suoranaisilta kuulovaurioilta suojautuminen kotona tai työpaikalla on mahdollista. Molempiin paikkoihin on olemassa omat vinkkinsä, miten kuulon heikkenemistä voi yrittää hidastaa. Kuulovaurio voi toki syntyä myös äkillisesti ja tapaturmaisesti vaikkapa kovan äänen aiheuttamana, ja tällöin sen syntymistä voi olla hyvin vaikea ennaltaehkäistä. Yleensä kuulovauriot syntyvät kuitenkin hitaasti ja pitkän ajan kuluessa.

Leikkiminen
Leikistäkin voi kuulua yllättävän kovia ääniä

Kuinka välttää vauriot kotona?

Kotiympäristössä kovat äänet voivat olla ongelma etenkin silloin, jos perheessä on pieniä lapsia. Lapsilla on taipumusta metelöidä erityisesti väsyneinä, ja tästä syystä olisikin hyvä säätää heille selkeät nukkumisajat ja myös huolehtia siitä, että lapset saavat yöllä riittävästi lepoa. Hyvin pienten lasten kohdalla myös päiväunia kannattaa hyödyntää, koska tällöin saa samalla itse huilata hetken, ja lapset pysyvät loppupäivän rauhallisempina. Yksi pahimpia epäsuorasti melua aiheuttavia tekijöitä on sokeri, koska verensokerin nopea nousu aiheuttaa ylivilkkautta. Muita toimivia keinoja äänitason laskemiseksi lapsiperheessä on pyrkiä rajaamaan leikit lastenhuoneeseen ja panostaa paksuihin mattoihin ja verhoihin. Paksut tekstiilit nimittäin auttavat tehokkaasti laskemaan melutasoa. Kannattaa myös muistaa, että leluvalinnoilla on iso merkitys, koska osa leluista pitää leikittäessä kovaa ääntä.

Muita kovia äänenlähteitä kotona ovat toisinaan ainakin naapurit ja liikenne. Näihin voi vaikuttaa lähinnä asunnon hankintavaiheessa, jos ei ole valmis investoimaan rahaa asunnon äänieristyksien parantamiseen. Lisäksi kovaa meteliä kotona voivat aiheuttaa erilaiset kodinkoneet ja muut laitteet, kuten ruohonleikkuri ja pölynimuri. Paras keino suojautua näiden meteliltä on käyttää kuulosuojaimia tai korvatulppia, jotka kannattaisi pitää asunnossa helposti saatavilla. Jos kuulosuojaimet eivät ole tarpeen tullen saatavilla, niin lyhytkestoiselta meteliltä voi pyrkiä suojautumaan laittamalla kädet korville. Pidempikestoista meteliä aiheuttavaa toimintaa taas kannattaa mahdollisuuksien mukaan lykätä, ja suorittaa hommat myöhemmin kuulosuojainten kanssa.

Television äänenvoimakkuus
Kuinka kovalla teillä katsellaan televisiota?

Television katselu, musiikin kuuntelu ja soittaminen ovat tavallisia esimerkkejä kovaa ääntä tuottavista harrastuksista, joihin on hyvä kiinnittää huomiota. Kuulo voi vaarantua erityisesti silloin, kun käytetään umpinaisia korvakuulokkeita turhan suurella äänenvoimakkuudella. Parempi vaihtoehto on kuunnella musiikkia kaiuttimista, tai vaihtaa kuulokkeet avonaisiin. Myös äänenvoimakkuuden pienentäminen on usein viisasta. Jos harrastuksiin kuuluu kovaäänisen soittimen soittaminen, niin kannattaa harkita kuulon suojaamista soittamisen aikana.

Entäs sitten työpaikalla?

Kodin ohella myös työpaikka on monille meluinen ympäristö. Toimistotyötä tehtäessä avokonttori saattaa olla melun suhteen hankala paikka, koska kovaa ääntä voi lähteä samanaikaisesti sekä työkavereista että toimiston laitteista. Jos korvatulppia ei halua käyttää, niin yksi vaihtoehto on käyttää korvakäytävän sisään työnnettäviä plug-in -kuulokkeita, jotka vaimentavat tehokkaasti ympäristön ääniä. Samalla voi kuunnella kohtuullisella äänenvoimakkuudella vaikkapa rentouttavaa musiikkia, jos se ei häiritse omaa keskittymistä.

Huomattavasti toimistotyötä meluisampia ympäristöjä ovat monet tehtaat, työmaat ja kaupunkialueen ulkotyöt. Tällöin kuulosuojaimia kannattaa pääsääntöisesti käyttää, vaikka se ei olisikaan pakollista. Jos tavanomaisten kuulosuojainten käyttö tuntuu ikävältä, voi kokeilla mallia, josta löytyy radiovastaanotin. Radiokuulosuojainten kanssa kannattaa muistaa, että äänenvoimakkuden pitäminen kovalla mitätöi kuulosuojainten tuoman hyödyn.

Kuulon heikkenemisen lisäksi kovaääninen ympäristö usein nostaa ihmisen stressitasoja. Stressitasoilla on taipumusta nousta etenkin silloin, jos meteli on jatkuvaa – vaikka äänenvoimakkuus olisikin maltillinen. Näin ollen myös tähän jokapäiväiseen “taustameluun” kannattaa kiinnitää huomiota ja pohtia, voisiko siltä jotenkin suojautua. Usein riittävät keinot ovat yksinkertaisia ja helposti toteutettavia.

Kuulovauriot, Melu, Suvaitsevaisuus

Moikka moi pitkästä aikaa!

Tässähän on nyt tainnut vierähtää jo useampi hetki siitä, kun olemme viimeeksi tavanneet. Onneksi sillä ei kuitenkaan ole toivottavasti väliä, vanhoja tuttuja kun ollaan! Meillä oli vähän ongelmia nimittäin sivuston ylläpitämisen kanssa, mutta nyt olemme taas onnistuneet löytämään luotettavan kumppanin ja saimme vuokrattua juuri meille sopivan webhotellipaketin Neutechilta. Sivusto rupeaa siis toimimaan taas aktiivisesti, jipii!

Vaan tärkeät asiat eivät tosiaan ole muuttuneet, kuten jo mainitsin. Olen edelleen todella huolissani siitä, kuinka hyvin Suomessa tiedostetaan eri sairauksien riskit ja kuinka paljon sairaudet voivat oikeasti vaikeuttaa ihmisten elämää! Koitappa itse miettiä hetki, jos olisit esimerkiksi kuuro, voisitko elää elämääsi samalla tavalla, kun olet sitä tähän asti elänyt? Tai jos olisit sokea, voisitko nauttia asioista samalla tavalla, kuin olet tähän asti nauttinut.

Kuulovammaisen apuväline
Mieti, jos joutuisit itse elämään apuvälineiden varassa

Tottakai tämä on eri asia ihmiselle, jolla on koko hänen elämänsä ajan ollut jokuvamma, hän on sopeutunut siihen ja oppinut pikkuhiljaa elämään sen kanssa. Mutta helppoa se ei varmasti ole. Normaaleihin suomalaisen ongelmiin verrattuna nämä vaivat ovat äärimmäisen haastavia ja todellakin vaikeuttavat elämää. Mietitäämpä vaikka yhtä yleisimmistä ongelmista Suomessa: työttömyyttä. Työtön henkilö voi kuitenkin ”parantua” ongelmastaan saamalla töitä. Hänkin voi joutua näkemään vaivaa sen eteen, esimerkiksi kouluttautumalla lisää tai vaihtamalla paikkakuntaa. Mutta vammautuneella ihmisellä tällaista vaihtoehtoa ei ole. Ei voi vaihtaa paikkakuntaa sillä perusteella että muualla olisi parempi valo ja siellä näkisi paremmin. Ei voi kouluttautua tai harjoittaa näköä tulemaan takaisin. Vain lääketeknologia voi jossain vaiheessa ratkaista heidän ongelmansa, mutta kehitys ei valitettavasti ole vielä niin pitkällä!

Ymmärrys ja hyväksyntä on pääasia

Sairastuneet tai vammautuneet ihmiset eivät halua, että heitä vähätellään, he ovat täysin samanlaisia ihmisiä ja yksilöitä kuin täysin terveetkin. Ainoa ero heillä on, että heillä nyt sattuu olemaan joku luontainen erikoisuus, joka muuttaa heidän elämäänsä. He ovat kuitenkin muuten täysin samanlaisia ihmisiä kuin sinä ja minä ja heitä tulee kunnioittaa sen takia myös aivan samalla lailla.

Miksi sitten puhuin tällaisista asioista?

Melko raskaita aiheita aloittaa blogi uudelleen, eikös? Haluankin käyttää tietouttani ja ammattitaitoani eri sairauksista ja muista mahdollisista vaivoista hyödyksi ja kertoa teille, rakkaat lukijani, lisää niistä, kuinka ne voivat muuttaa ihmisten elämää, kuinka sellaiseen tilanteeseen voi joutua, että elämä muuttuu näin ja kuinka välttää mahdolliset vammautumiset tai pahemmat sairastumiset. Haluan lisätä ihmisten tietoisuutta eri asioista ja ennen kaikkea suvaitsevaisuutta ja hyväksyntää. Meillä on kaikilla oma tarkoituksemme täällä maan päällä ja olemme kaikki täysin uniikkeja lumihiutaleita. Emme voi olettaa asioita ihmisestä sen takia, että hänellä sattuu olemaan jotain eri tavalla kuin meillä itsellämme.

Erilaisuus
Erilaisuus on rikkaus!

Tiedän, että ihmisiä, jotka ajattelevat samalla tavalla kuin minä, löytyy paljon! Siispä kaikki te, jotka eksytte lukemaan tätä sivustoa, kommentoikaa sitä ja kertokaa mitä haluatte kuulla! Onko teillä jotain omia tarinoitanne jaettavana? Tunnetteko jonkun lähipiiristä, jolla on joitain terveysongelmia ja haluatte kertoa niistä? Kaikki kommentit ovat tervetulleita ja pyynnöt aiheista, joita haluatte kuulla enemmän kuin toivottuja!

Mutta nyt saavat alkujorinat riittää. Toivottavasti voin tehdä blogistani mahdollisimman informaatiorikkaan ja hyödyllisen teille lukijoille. Aiheet saattavat vaihdella melko paljonkin, mutta älkää hämääntykö siitä. Kuten tekstistäni on jo varmasti välittynyt, erilaisuus on pelkästään rikkautta! 🙂