Kansantaudit

Suomen yleisimmät sairaudet

Suomessa on muutama todella yleinen sairaus, ja niitä kutsutaan usein kansantaudeiksi. Kansantaudiksi voidaan nimetä mikä tahansa sairaus, kun se vaikuttaa suuresti väestön terveyteen ja hyvinvointiin. Kansantaudit kuluttavat myös aiheuttavat usein työkyvyttömyyttä kansalaisten joukossa sekä kuluttavat yleensä terveydenhuollon voimavaroja.
Diabetes

Diabetes on yksi suomen yleisimmistä sairauksista ja se luokitellaan siksi kansantaudiksi. Diabetestä sairastava henkilö, ei pysty enään itse tuottamaan kehoonsa insuliinia. Diabetestä on olemassa myös kahta eri laatua, ykköstyypin diabetes ja kakkostyypin diabetes. ykköstyypin diabetekseen sairastutaan usein lapsena tai nuorella iällä, alle 40 vuotiaana. YkkösTyypin diabeteksessä insuliinia ei useimmissa tapauksissa enään erity ollenkaan sillä insuliinia tuottavat haiman saarrekesolut ovat tuhoutuneet. Ykköstyypin diabeteksessä elinikäinen insuliini hoito on pakollista, ja se hoidetaan pistoksina päivittäin. Kakkostyypin diabetekseen sairastutaan usein yli 40 vuotiaina. Kakkostyypin diabeteksessa haima tuottaa vielä insuliinia, mutta ei tarpeeksi tai ei vaikuta niin tehokkaasti. Insuliinin tuotto haimassa voi myös ehtyä kokonaan. Kakkostyypin diabeteksessä ei ole välttämätöntä hoitaa itseään insuliini pistoksilla, vaan usein pelkkä elämäntapa ja ruokailu muutokset riittävät.
Sydän-ja verisuonitaudit

Sydän
Sydämestä tulee pitää huoli

Suomessa yleisiä sairauksia on myös sydän- ja verisuonitaudit. Sydän- ja verisuonitaudit johtuvat usein perintötekijöistä, ravinnon rasvapitoisuus sekä rasvan laatu, veren korkea kolesteroli pitoisuus, tupakointi sekä kohonnut verenpaine. Näitä sairauksia pystyy myös ennalta ehkäisemään. Verenpaineeseen auttaa usein ylipainon vähentäminen, liiallisen alkoholin ja suolan käytön rajoittaminen ja säännöllinen liikunta. Kolesterolipitoisuutta veressä pystyy vähentämään vähentämällä tyydyttynyttä rasvaa ruokavaliossa ja suosimalla monityydyttymättömien rasvojen käyttöä. Sydäntauteja pystyy vähentämään lopettamalla tupakoinnin.
Mielenterveyshäiriöt
Suurimmat suomen mielenterveyshäiriöistä ovat masentuneisuus eli depressio, unettomuus ja psykoosit kuten esimerkiksi skitsofrenia. Depressio on keskimääräistä yleisempää kaupunkilaisilla, tupakoivilla, alkoholia käyttävillä sekä kroonisesti sairailla henkilöillä. Depressiota pystytään hoitamaan intenssiivisellä ja pitkäaikaisella hoidolla, paneutumalla nimenomaan hoidettavan tarpeisiin. Unettomuus johtuu usein stressistä tai muusta mielenterveyshäiriöstä, ja siksi siihen paras hoitokeino on etsiä unettomuuden perimmäinen syy. Unettomuuteen on olemassa myös erilaisia lääkinnällisiä hoitoja. Psykoosit ovat yleistyneet Suomessa paljon. Psykoosilla tarkoitetaan todellisuudentajun vakavaa häiriintymistä, joka voi ilmetä harhaluuloina, eriskummallisella käytöksellä tai aistiharhoina. Psykooseja on erilaisia ja vaikein niistä on skitsofrenia, muita psykooseja ovat muun muassa kaksisuuntainen mielialahäiriö ja skitsofrenian ala-lajit.
Syöpätaudit
Syöpäriksi lisääntyy iän myötä, mutta riskien pienentäminen on mahdollista. Vaikka syövästä yhä useampi selviytyy, on syöpä silti toiseksi suurin kuolinsyy suomessa. Naiset sairastuvat useimmin rintasyöpään kun taas miehillä yleisin syöpä on eturauhassyöpä. Suurin osa syövistä pystyttäisiin ehkäisemään tupakoimattomuudella, lopettamalla alkoholin liika käyttö, terveellisellä ruokavaliolla sekä ylipainon välttämisellä ja riittävällä liikunnalla. Työstä aiheutuviin syöpiin pystytään vaikuttamaan työterveyshuollon sekä työsuojelun kautta. Tärkein syövän ehkäisykeino on siis tervelliset elämäntavat koko väestössä.
Alkoholiriippuvuus

Alkoholia
Joillakin alkoholin kulutus ei pysy käsissä

Alkoholiriippuvuus on myös noussut suomessa paljon, joten se lasketaan kansantaudiksi. Alkoholin liikakäyttöön saattaa liittyä mieliala ongelmat, joihin saa apua tarvittaessa. Alkoholi ongelmiin on olemassa myös paljon erilaista apua ja katkaisu hoitoja. Alkoholiriippuvaiselle ihmiselle tärkeintä on intenssiivinen hoito ja läheisten tuki.